b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220321_opieka_opieka.jpg

Gmina Drużbice przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 realizowanego ze środków Fundusz Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach prosi osoby zainteresowane udziałem w programie o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13 wew. 1 lub 2 lub 3.

Więcej informacji o programie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022