Dodatek osłonowy to nowe świadczenie , które zostało wprowadzone w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej w celu zrekompensowania obywatelom wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności.

W gminie Drużbice wniosek o przyznanie dodatku osłonowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przysługuje on osobie:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. Uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

- 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:


- 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
- 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
- 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
- 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wniosek można złożyć:

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia do 31.10.2022r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20

 • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP od stycznia do 31.10.2022r.

 •  

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

  wniosek o Dodatek Osłonowy

  Załącznik cz. III

  Załącznik cz. IV

  Klauzula informacyjna RODO

   

 2. Wskazówki jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku osłonowego

  https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania