Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Drużbicach informuje, że od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022. Pobierać jak i złożyć wniosek można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 4.

 

Wzór wniosku:

https://www.druzbice.pl/index.php/formularze-do-pobrania/357-wyprawka-szkolna-stypendium-socjalne