b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_paczka_kurenda.jpg

Uwaga!
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, podczas odbioru żywności konieczne jest:
- zakrywanie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk przed wejściem lub posiadanie rękawiczek ochronnych,
- zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,
nie mniejszej niż 1,5 m,
- powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, przeziębienia.