b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201129_pomoc_pomoc.jpg

Ważna informacja !

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się telefonicznie do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. Telefon do kontaktu: 44 631-10-13.