Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze” wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego prosimy o składanie żądań o wydanie zaświadczenia w następujący sposób:

 

  • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach,

    97-403 Drużbice, Drużbice 20,

  • elektronicznie (ePUAP) - taki wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym,

  • wrzucając do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A.

Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, telefon 44 631 10 88 wew. 33

 

Informacje o Programie Czyste Powietrze są udzielane w Urzędzie Gminy w Drużbicach, telefon 44 631 10 78 wew. 23

 

Tutaj do pobrania:

Żądanie wydania zaświadczenia

Klauzula informacyjna