start.jpg

Wójt Gminy Drużbice informuje rodziców i opiekunów uczniów oraz osoby uczące się, że w 2020 roku kontynuowana jest realizacja rządowego programu „Dobry start”.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia, świadczenie dobry start otrzymają także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun dziecka, a także osoba ucząca się.

Od 1 lipca 2020 roku wnioski można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną i Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 4 i 8.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej gminy Wójt Gminy Drużbice zwraca się z prośbą o składanie wniosków drogą elektroniczną.

 

Na wnioski złożone w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wsparcie najpóźniej do 30 września 2020 roku, natomiast na złożone w terminie późniejszym wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski w ramach programu „Dobry start” będą przyjmowane do 30 listopada 2020 roku.

Uwaga! Świadczenie dobry start nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Bliższych informacji na temat programu „Dobry start” udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 8 i 4, tel. 44 631 10 13.

Informacje na temat świadczenia dobry start można także uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start