gallery1

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach Wójt Gminy Drużbice zorganizował konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczniowie klas I-IV wykonali prace plastyczne, a uczniowie klas V-VIII prace literackie, w nawiązaniu do spektaklu "Strach ma wielkie oczy".

W etapie gminnym konkursu wzięło udział 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rasach. Po długich, burzliwych obradach Komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs w następujący sposób:

Prace literackie :

I miejsce - Magdalena Wojtaszczyk, kl. V

II miejsce - Dawid Olejnik, kl. VI

III miejsce - Kacper Chojwa, kl. VIII

wyróżnienie - Klaudia Lis, kl. VIII

Prace plastyczne:

I miejsce, ex aequo - Oliwia Pankiewicz, kl. II - Lena Ławińska, kl. III

II miejsce - Julia Miśkiewicz, kl. III

III miejsce - Weronika Kudaj, kl. III.

Wszystkie zgłoszone prace zasługują na ogromne uznanie, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.