W 2006 roku Sejm RP uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Na terenie naszej gminy również funkcjonują rodziny zastępcze, które starają się stworzyć dzieciom prawdziwy dom, dbając o zaspokojenie potrzeb dzieci, wychowując, wspierając.

Rodzice Zastępczy zasługują na szczególne podziękowania za wielkie serce i troskliwą miłość oraz oddanie, którym obdarzają przyjęte pod opiekę dzieci.

Osoby gotowe do podjęcia wyzwania zostania rodzicami zastępczymi mogą się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, które udzieli szczegółowych informacji na ten temat.
Kontakt: PCPR w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66, Zespół ds. pieczy zastępczej, tel. 44 739-48-05