Wciąż można składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia dobry start w wysokości 300 zł. Świadczenie przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 r.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2019/2020 świadczenie dobry start otrzymają także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Aby otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl/dobry-start, przez bankowość elektroniczną lub tradycyjnie, w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach (Drużbice 20, pokój nr 6).