Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka.

Od 1 lipca 2019 roku wnioski można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz PUE-ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 4.

Na wnioski złożone w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wsparcie z wyrównaniem od lipca, najpóźniej do 31 października 2019 roku, natomiast na złożone w terminie późniejszym wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Bliższych informacji na temat programu „Rodzina 500+” udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 4, tel. 44 631 10 88 w. 37

Informacje na temat programu „Rodzina 500+” można także uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, link poniżej: www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus