Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCPR w Bełchatowie) zaprasza do korzystania z pomocy psychologa. Porady będą udzielane bezpłatnie w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach Drużbice 20, I piętro, pok.7

W miesiącu marcu nie będzie pełniony dyżur pomocy psychologa w GOPS w Drużbicach. Porady będą odbywać się od miesiąca kwietnia.