Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje projekt RPO WŁ (V) - 2019-2020 pod nazwą: "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020".

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 260 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

Więcej informacji na stronie pupbelchatow.pl