Od 1 października 2018r. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie istnieje jednostka, realizująca świadczenia zdrowotne – ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (ZLŚ). Zespół zajmuje się leczeniem, rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują powiat bełchatowski.

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostatecznie oparcie społeczne mają trudności w korzystaniu z leczenia ambulatoryjnego, ale jednocześnie nie wymagają aktualnie hospitalizacji.

Nasze działania są skierowane przede wszystkim do osób z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia),
 • zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe),
 • zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba Alzheimera i inne otępienia),
 • inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o przewlekłym przebiegu choroby, z trudnościami w zakresie współpracy w terapii. Kluczowym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania pracy czy nauki z czym związany jest pobyt w szpitalu.

Zespół Leczenia Środowiskowego funkcjonuje w oparciu o kadrę medyczną, w skład której wchodzą:

 • lekarz psychiatra,
 • psycholog,
 • terapeuta środowiskowy.

Celem pracy członków Zespołu działań terapeutów jest stałe monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, praca nad ich motywacją do współpracy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie współpracujemy z ich rodzinami oraz opiekunami.

PROCEDURA SKIEROWANIA DO ZLŚ

 • rejestracja telefoniczna lub osobista w celu umówienia wstępnej rozmowy z lekarzem psychiatrą (telefon 44 635-85-99),
 • następnie wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, na której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w Zespole,
 • następnie ustalenie planu pracy z pacjentem.

Wizyt domowych zespołu NIE realizujemy w następujących sytuacjach:

 • Pacjenci bez zaburzeń psychicznych.
 • Pacjenci mogący skorzystać z porady w placówce.
 • Osoby mające bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej.
 • Zagrożenie życia i zdrowia – w takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe.
 • Uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 • Stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym.
 • Brak zgody na leczenie.

Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego – specjalista psychiatra Agnieszka Rogozińska