Drukuj

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r. zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym.

OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH
Bełchatów przy ulicy Wyszyńskiego 42 (dom parafialny)

Pełna treść informacji