Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7 , tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 0050.104.2019
Komunikat dot. przeprowadzenia egzaminów końcowych klas VIII oraz III gimnazjum

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki zawiadamia, że mimo zapowiadanego ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który ma rozpocząć się w poniedziałek 8 kwietnia, na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Drużbice, nie ma zagrożenia co do przeprowadzenia egzaminów końcowych klas VIII oraz III gimnazjum. To szefowie placówek oświatowych są odpowiedzialni za zapewnienie obsady pracowników komisji egzaminacyjnych. Jednocześnie Wójt zapewnia, że sytuacja w szkołach gminnych jest na bieżąco monitorowana, a samorząd dołoży wszelkich starań, by opieka nad dziećmi była należycie zapewniona.

Informacja OZE

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do złożonych przez Państwa deklaracji udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji OZE tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę informuję, iż Urząd Gminy Drużbice zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z zapytaniem o termin weryfikacji złożonego przez Gminę Drużbice wniosku o dofinansowanie.

DHL szuka pracowników

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki oraz firma DHL serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Drużbice na spotkanie informacyjne w sprawie pracy, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w godz. 9-15 w świetlicy wiejskiej w Drużbicach – Kolonii.

wzór e-dowodu

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolego w Drużbicach

Wójt Gminy Drużbice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach.

Pełna treść ogłoszenia

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wadlewie

Wójt Gminy Drużbice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie, Wadlew 59.

Pełna treść ogłoszenia

Komunikat PIORiN
Producenci, dystrybutorzy i firmy transportowe przemieszczający bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej.

Łódzki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina:

  1. Uprawa bulw ziemniaków i przemieszczenie ich w Polsce oraz wewnątrz Unii Europejskiej może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
majowe Targi Rolno – Ogrodnicze

Miody, rękodzieła, rośliny ozdobne, owoce, elementy architektury ogrodowej a także maszyny i urządzenia rolnicze – 12 maja 2019 r. w Sulmierzycach, na Placu Targowym, odbędą się TARGI ROLNO-OGRODNICZE. Udział w wystawie mogą wziąć zarówno twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia jak i przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach pod numerem telefonu 44 684 60 56 wew. 104 ( stowarzyszenia, twórcy ludowi itp.) lub 109 (pozostali wystawcy). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ. Po wypełnieniu należy przesłać ją na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zachęcamy do udziału!

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie

W związku z zagrożeniem dalszego szerzenia się ASF na obszarze całego kraju, w tym w powiecie bełchatowskim, inspektorzy weterynaryjni prowadzą systematyczne kontrole gospodarstw prowadzących chów trzody chlewnej w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji. Wykorzystując fakt przeprowadzania przedmiotowych kontroli,