Wymiana pojemników na surowce suche

W dniach 10 - 11 stycznia 2019 r. będą wymieniane pojemniki na surowce suche.

Pojemniki, które dotychczas były koloru zielonego z żółtą klapą będą zabierane, a zostaną podstawione na nieruchomość pojemniki całe w kolorze żółtym.

Prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty (łącznie do soboty 12.01.19 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).

Jeżeli okazałoby się, że pojemnik nie został wymieniony do niedzieli to proszę pojemnik wciągnąć na posesję, zostanie wymieniony ostatecznie w następnym terminie odbioru odpadów.

Dotyczy mieszkańców:

CHYNÓW, CZARNY LAS, HELENÓW, JANÓWEK, JÓZEFÓW, KOCIOŁKI, ŁAZY, PODSTOŁA, RAWICZ PODLAS, SKRAJNE, WADLEW, WADLEW – DEPCZYK, ZABIEŁŁÓW, ZALESIE, ZOFIÓWKA, ZWIERZYNIEC, GADKI, GŁUPICE, GŁUPICE PARCELA, GRĘBOSZÓW, KATARZYNKA, KAZIMIERZÓW, KOBYŁKI, ŁĘCZYCA, PATOK, PIEŃKI GŁUPICKIE, WDOWIN, WDOWIN KOLONIA, WDOWIN WIEŚ, WOLA GŁUPICKA, ŻBIJOWA, DRUŻBICE, DRUŻBICE KOLONIA.

FERMA 2019 – Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Ferma Świń i Drobiu

W dniach 15 – 17 lutego 2019 roku w Łodzi w Hali EXPO i Hali MOSiR odbędą się Międzynarodowe Targi FERMA 2019. Zapraszamy hodowców z terenu Gminy Drużbice do zgłaszania się pod numerem tel. 44 631 10 78 w. 29 (do dnia 31 stycznia 2019 r.) na grupowy wyjazd na to wydarzenie, organizowany przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego.

Szczegółowy program targów znajduje na stronie internetowej www.targiferma.com.pl

Aukcja jałówek hodowlanych

Już 10 stycznia 2019 roku na terenie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych ŁODR w Bratoszewicach odbędzie się pierwsza aukcja jałówek hodowlanych organizowana przez Łódzki Związek Hodowców Bydła.

W wyniku porozumienia i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu aukcje, jako cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana zagoszczą na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako „AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI”, co nawiązuje do tradycji odbywających się tu latem targów. Wszystkich rolników, hodowców, przedsiębiorców i sympatyków hodowli serdecznie zapraszamy na pierwszą i kolejne, planowane na każdy drugi czwartek miesiąca aukcje.

Zakaz wypuszczania psów luzem

W związku z niepokojącymi sygnałami ze strony mieszkańców dotyczącymi wałęsających się psów, zwracam się z apelem o sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie zwierząt (art.10a),

dowód osobisty

Wójt Gminy Drużbice przypomina o konieczności sprawdzania ważności dowodu osobistego i składania wniosku o jego wymianę. Wnioski można pobrać ze strony internetowej gminy (www.druzbice.pl), bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Rolniku - upadek to nie przypadek

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie zgłoszono 53 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 55% z nich stanowiły upadki osób.