Wybory Sołtysa

Mieszkańcy Sołectwa Zwierzyniec

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.62.2018 Wójta Gminy Drużbice z dnia 16 maja 2018 roku zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 roku o godz. 16.00 (I termin), o godz. 16.15 (II termin) w Sali OSP w Zwierzyńcu odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Zwierzyniec.

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Suchcice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7 , tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego

Informacja

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy, z dnia 7.05.2018 r.

Pełna treść informacji
Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy jabłoni.

Pełna treść komunikatu – parch jabłoni
Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Wójt Gminy Drużbice

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rasach, Rasy 27

Kurenda

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Drużbice,

Zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. PRAWO WODNE (Dz.U. poz. 1566 z późn. zm.), wykonywanego od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia