Komunikat WIORiN

Komunikat dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innych państw Unii Europejskiej

Pełna treść komunikatu

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Drużbice informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium edukacyjnego dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Drużbice. Jest ono przyznawane jako jednorazowe świadczenie pieniężne. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych, których średnia ocen na świadectwie wynosi co najmniej 5,30 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ocen powyżej 5,00. Stypendium przeznaczone jest również dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
Termin składania wniosków mija 31 lipca 2019 r.

b_230_0_16777215_00_images_banners_piorin240x135.jpg

ROLNIKU !

  1. STOSUJ ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZGODNIE Z ETYKIETĄ-INSTRUKCJĄ STOSOWANIA.
    Etykiety środków ochrony roślin znajdziesz na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi www.minrol.gov.pl w zakładce informacje branżowe / produkcja roślinna / ochrona roślin / pozostałe informacje na temat środków ochrony roślin.
b_230_0_16777215_00_images_banners_piorin240x135.jpg

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy jabłoni

Pełna treść komunikatu - Owocówka jabłkóweczka
Informacja o debacie

Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Drużbice do debaty nad raportem o stanie Gminy Drużbice za 2018 rok w terminie do 28 maja 2019 roku do godz. 17.00.

Raport o stanie Gminy Drużbice będzie przedstawiony na Sesji Rady Gminy Drużbice w dniu 29 maja 2019 roku.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzani przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości Informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 7.

Pełna treść informacji

Numer porządkowy na posesji

Dobrze widoczna i oświetlona- taka powinna być tabliczka z numerem porządkowym. I nie chodzi tu tylko o względy użytkowe, wynikające na przykład z dostarczenie paczki przez kuriera, ale przede wszystkim o aspekty bezpieczeństwa. Prawidłowe oznakowanie posesji ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań służb odpowiedzialnych za nasze mienie, zdrowie i życie: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości na zamieszczenie tabliczki z numerem domu ma 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przypisaniu numeru porządkowego. Brak tabliczki z numerem posesji to wykroczenie, które może kosztować właściciela 250 zł! Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń. W związku z tym, że na terenie gminy Drużbice wykryto w tej kwestii szereg nieprawidłowości Dzielnicowy Posterunku Policji w Drużbicach kieruje do mieszkańców poniższe pismo.

Pismo Dzielnicowego Posterunku Policji w Drużbicach
Odnawialne źródła energii

Dobra wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbie”.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w 101 indywidualnych gospodarstwach domowych, instalacji solarnych w 13 prywatnych budynkach mieszkalnych oraz kotłów na biomasę w 5 budynkach mieszkalnych.

Uwaga - zmiana godzin otwarcia urzędu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom od 14 maja 2019 r. ulegają zmianie godziny otwarcia Urzędu Gminy w Drużbicach.

We wtorki urząd czynny będzie w godzinach od 7.30 do 17.00, za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego, który tak jak do tej pory otwarty będzie we wtorki od 9.00 do 17. 00.

Pozostałe dni urzędowania nie zmieniają się.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 15.30.

Godziny otwarcia Kasy Urzędu Gminy

  • poniedziałek 9.00-14.30
  • wtorek 9.00 – 15.30
  • środa, czwartek, piątek- 9.00 – 14.30
Kurenda -  dodatkowy nabór wniosków

Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.