Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy ziemniaka.

Pełna treść komunikatu – zaraza ziemniaka
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szanowni Rolnicy, drogie Dzieci,

wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważniejsze wartości. W Polsce szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw dzieci na wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa rolne, w których wiedzę oraz szacunek dla pracy i ziemi przekazuje się z pokolenia na pokolenie.

Pełna treść listu Prezesa KRUS
Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy ziemniaka.

Pełna treść komunikatu – stonka ziemniaczana
Nowe taryfy

Od 7 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Drużbice zacznie obowiązywać nowa taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Została ona zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Decyzja Dyrektora Generalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy jabłoni.

Pełna treść komunikatu – owocówka jabłkóweczka
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

18 maja weszła w życie znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolnika, która nakłada obowiązek zgłoszenia pomocnika przy pracach sezonowych, do ubezpieczeń KRUS. Zapewni ono prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywanymi przez niego pracami przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za swojego pomocnika, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Kurenda

Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca i kotłowni oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji udziału, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.