Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bełchatowie przedstawia harmonogram szkoleń na terenie województwa łódzkiego w związku z ogłoszonym naborem wniosków na operacje typu: "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętych programem PROW na lata 2014 - 2020.

Harmonogram szkoleń

Koło Łowieckie nr 49 "Hubert" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji
Przebudowa drogi gminnej przy „DINO”

KURENDA
w sprawie przebudowy drogi gminnej przy „DINO”
od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Drużbice-Kolonia

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w dniach: 26 – 31 października 2018 roku oraz 5- 9 listopada 2018 r. z powodu prowadzenia robót drogowych nastąpi zamknięcie drogi gminnej Nr 101316 E (droga w kierunku Policji) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do granicy działki, na której realizowana jest budowa pawilonu handlowego „DINO” w miejscowości Drużbice-Kolonia.

Koło Łowieckie nr 2 "Wrzos" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji

Koło Łowieckie nr 7 "Łoś" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji

Koło Łowieckie nr 8 "Grabica" informuje o planowanych polowaniach zbiorowych na terenie Gminy Drużbice

Pełna treść informacji
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 0050.160.2018
Polska Cyfrowa

W związku z pracami projektowymi budowy nowoczesnej sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu informujemy, że dodatkowo na terenie naszej gminy została zaprojektowana sieć światłowodowa, obejmująca miejscowość Podstoła.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rożniatowice.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS.