Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - Suchcice

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzani przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

który odbył się 12 czerwca 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, pokój nr 7.

Pełna treść informacji
Polska Cyfrowa

W związku z pracami projektowymi budowy nowoczesnej sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu informujemy, że w najbliższych dniach odwiedzać będą Państwa pracownicy firmy Iris Telecommunication, w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości WYŁĄCZNIE na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych. Umowa NIE OZNACZA automatycznego korzystania z usług firmy. Właściciele nieruchomości NIE PONOSZĄ żadnych kosztów z tym związanych. Za realizacje zadania odpowiada przedsiębiorstwo NEXERA S.A(operator sieci światłowodowej). W przypadku Gminy Drużbice projekt obejmuje następujące miejscowości: Bukowie Górne, Bukowie Dolne, Drużbice, Drużbice Kol., Głupice, Głupice Parcela, Gręboszów, Kącik, Kępa, Kobyłki, Nowa Wieś, Pieńki Głupickie, Rasy, Stefanów, Suchcice, Teresin, Wadlew, Wdowin, Wdowin Kol., Zwierzyniec.

Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy ziemniaka.

Pełna treść komunikatu – zaraza ziemniaka
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Szanowni Rolnicy, drogie Dzieci,

wiosenny kalendarz obfituje w ważne daty: 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodzin, 26 maja – Dzień Matki, 1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka, a 23 czerwca – Dzień Ojca. To szczególne dni, podczas których przypominamy sobie, jak istotne są więzi z najbliższymi, jak ważną komórką społeczną jest rodzina oraz jak jej prawidłowe funkcjonowanie wpływa na całe społeczeństwo. To rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, przygotowuje dziecko do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pielęgnuje tradycję i przekazuje najważniejsze wartości. W Polsce szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw dzieci na wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa rolne, w których wiedzę oraz szacunek dla pracy i ziemi przekazuje się z pokolenia na pokolenie.

Pełna treść listu Prezesa KRUS
Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy ziemniaka.

Pełna treść komunikatu – stonka ziemniaczana
Nowe taryfy

Od 7 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Drużbice zacznie obowiązywać nowa taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Została ona zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Decyzja Dyrektora Generalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Logo PIORIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Oddział w Bełchatowie informuje o zagrożeniu uprawy jabłoni.

Pełna treść komunikatu – owocówka jabłkóweczka
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

18 maja weszła w życie znowelizowana ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolnika, która nakłada obowiązek zgłoszenia pomocnika przy pracach sezonowych, do ubezpieczeń KRUS. Zapewni ono prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywanymi przez niego pracami przy zbiorach oraz dostęp do ochrony zdrowia. Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za swojego pomocnika, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Kurenda

Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca i kotłowni oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie deklaracji udziału, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.

RODO

Od dziś obowiązują przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wchodzące dzisiaj w życie przepisy obejmują swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe. Głównym celem reformy jest lepsza ochrona naszych danych, ale i uwrażliwienie na to, że dane osobowe powinny być dobrze zabezpieczone.

Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w urzędzie gminy Drużbice.