Kurenda - dodatkowy nabór wniosków

Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.

Bezpłatna pomoc w wypełnieniu wniosków o dopłaty obszarowe

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnieniu e-wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku rolnicy po raz drugi, w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych, składają wnioski o przyznanie płatności przez Internet. W związku z tym 10 maja od godziny 13.00 i 14 maja od godziny 15.00 w Urzędzie Gminy w Drużbicach, w pokoju nr 5 na I piętrze, specjalista bezpłatnie pomoże w złożeniu wniosku drogą elektroniczną. Zapraszamy!

Uprzejmie informuję, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2014 Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 1. Do Sądu Rejonowego w Bełchatowie
  OGÓŁEM: 2
  w tym do sądu pracy: 1
 2. Do Sadu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
  OGÓŁEM: 6
  w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: -

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2004-2012 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice

zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7 , tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Pełna treść ogłoszenia - Zarządzenie Nr 0050.104.2019
Komunikat dot. przeprowadzenia egzaminów końcowych klas VIII oraz III gimnazjum

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki zawiadamia, że mimo zapowiadanego ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który ma rozpocząć się w poniedziałek 8 kwietnia, na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Drużbice, nie ma zagrożenia co do przeprowadzenia egzaminów końcowych klas VIII oraz III gimnazjum. To szefowie placówek oświatowych są odpowiedzialni za zapewnienie obsady pracowników komisji egzaminacyjnych. Jednocześnie Wójt zapewnia, że sytuacja w szkołach gminnych jest na bieżąco monitorowana, a samorząd dołoży wszelkich starań, by opieka nad dziećmi była należycie zapewniona.

Informacja OZE

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do złożonych przez Państwa deklaracji udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji OZE tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę informuję, iż Urząd Gminy Drużbice zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z zapytaniem o termin weryfikacji złożonego przez Gminę Drużbice wniosku o dofinansowanie.

DHL szuka pracowników

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki oraz firma DHL serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Drużbice na spotkanie informacyjne w sprawie pracy, które odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w godz. 9-15 w świetlicy wiejskiej w Drużbicach – Kolonii.

wzór e-dowodu

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.: