Akademia aktywności zawodowej

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych zapraszamy osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) - Młodzież NEET, do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej". Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

  • Nie pracują (tj. są bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy lub bierni zawodowo),
  • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
  • Nie szkolą się.
Informacja o projekcie