Szanowni Rolnicy Gminy Drużbice!

Wójt Gminy Drużbice informuje, że zgłosiliśmy Gminę Drużbice do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jako obszar dotknięty klęską suszy.

W związku z powyższym w  terminie do 13 lipca 2018 roku przyjmowane są wnioski dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy pobrać w Urzędzie Gminy w Drużbicach pok. nr 7 lub ze strony internetowej www.druzbice.pl.

Rolnicy zgłaszający straty, powinni wykazać we wnioskach wszystkie uprawy – nawet te, w których nie wystąpiły szkody. Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika, musi być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR. Wnioski obszarowe należy pobrać z ARiMR w Bełchatowie.

Zgodnie z komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na chwilę obecną suszą objęte zostały następujące rośliny:

  • zboża jare,
  • zboża ozime,
  • krzewy owocowe,
  • łąki i pastwiska (II pokos).

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Drużbicach, 97 – 403 Drużbice.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach lub pod nr tel. (44) 631 – 10 – 78 wew. 20

Pliki do pobrania: