Od 7 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Drużbice zacznie obowiązywać nowa taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Została ona zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Decyzja Dyrektora Generalnego Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków