Informacja

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rasy, z dnia 7.05.2018 r.

Pełna treść informacji