kurenda - Przebudowa przepustu drogowego w m. Kazimierzów

W związku z realizacją inwestycji: „Przebudowa przepustu drogowego w drodze gminnej w miejscowości Kazimierzów”, Wójt Gminy Drużbice informuje, że od dnia 23 listopada 2017 roku rozpoczną się prace budowlane w obrębie w/w przepustu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na czas prowadzenia robót zostanie załączone całonocne oświetlenie uliczne tego odcinka drogi.

Całość prac będzie prowadzona pod ścisłym nadzorem Gminy Drużbice w taki sposób, aby do minimum ograniczyć uciążliwość inwestycji.

Proszę mieszkańców o wyrozumiałość i współpracę w celu wykonania wspólnej inwestycji.

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel. Urzędu Gminy (44)  631 10 05.