Wójt Gminy Drużbice informuje, że posiada działki stanowiące własność Gminy Drużbice przeznaczone do sprzedaży:

 1. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 99/13 o pow. 0,1269 ha w obrębie 24, położoną w Suchcicach. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00032096/4. Teren sklasyfikowany jako grunty orne. Działka z możliwością zabudowy.
 2. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 99/14 o pow. 0,1612 ha w obrębie 24, położoną w Suchcicach. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00032096/4. Teren sklasyfikowany jako grunty orne. Działka z możliwością zabudowy.
 3. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 99/15 o pow. 0,1812 ha w obrębie 24, położoną w Suchcicach. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00032096/4. Teren sklasyfikowany jako grunty orne. Działka z możliwością zabudowy.
 4. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 99/16 o pow. 0,1951 ha w obrębie 24, położoną w Suchcicach. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00032096/4. Teren sklasyfikowany jako grunty orne. Działka z możliwością zabudowy.
 5. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 99/17 o pow. 0,1316 ha w obrębie 24, położoną w Suchcicach. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00032096/4. Teren sklasyfikowany jako grunty orne. Działka z możliwością zabudowy.
 6. Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 99/18 o pow. 0,0940 ha w obrębie 24, położoną w Suchcicach. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00032096/4. Teren sklasyfikowany jako grunty orne. Działka z możliwością zabudowy.
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 165/9 o pow.0,1500 ha, w obrębie 18 – Rasy. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00071524/9. Działka o regularnym kształcie prostokąta, nie ogrodzona, bez nasadzeń. Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze gruntowej, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej znajdującej się w drodze wewnętrznej. Działka z możliwością zabudowy.
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 165/12 o pow.0,1500 ha, w obrębie 18 – Rasy. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00071524/9. Działka z możliwością zabudowy.
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 165/13 o pow.0,1500 ha, w obrębie 18 – Rasy. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00071524/9. Działka z możliwością zabudowy.
 10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 165/14 o pow.0,1500 ha, w obrębie 18 – Rasy. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00071524/9.
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 165/15 o pow.0,1500 ha, w obrębie 18 – Rasy. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00071524/9.
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 339/1 o pow.0,4923 ha, w obrębie 18 – Drużbice Kolonia. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00052500/6.
 13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona jako działka nr 15/3 o pow. 3,9765 ha, w obrębie 7 – Gadki. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00072308/6.