Wójt Gminy Drużbice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drużbicach

został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

położonych w miejscowości Rawicz, dz. nr ewid. 570/1 o pow. 0,2685 ha;
dz. nr ewid. 570/2 o pow. 0,1441 ha; dz. nr ewid. 571 o pow. 0,5941 ha.

Łączna powierzchnia do wydzierżawienia 1,0067 ha.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące oddania nieruchomości w dzierżawę można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice, Referat Gospodarki Komunalnej,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska – pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew.20.