INFORMACJA 0 WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, który odbył się 17 lutego 2020r, w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A, pokój nr 7

Informacja o wyniku przetargu