INFORMACJA o rejestracji  kandydatów na członków  rady powiatowej izby rolniczej

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2019 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej do komisji okręgowej nr 3 odbędzie się do dnia 5 lipca 2019 r. od godz 8.00 do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Drużbice, pokój nr 1.