Informuję, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznaczyła na dzień 28 lipca 2019 r. w godz. 8.00 – 18.00 wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Komisja Wojewódzka ds. Wyborów do Rad Powiatowych IRWŁ uchwałą Nr 6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. powołała skład Komisji Okręgowej ds wyborów do Rad Powiatowych IRWŁ. Gmina Drużbice stanowi jeden dwumandatowy okręg ( Nr 2).

Zgodnie z terminarzem wyborów, w terminie do 5 lipca 2019 r., kandydaci do Rad Powiatowych Izb Rolniczych powinni zgłosić do Komisji Okręgowej, mającej siedzibę w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77 A, swoją kandydaturę popartą przez co najmniej 50 członków izby rolniczej posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym.

Komisja Okręgowa dokona na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019 r. rejestracji kandydatów lub wezwie do uzupełnienia zgłoszenia ( w terminie 3 dni).

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Gminy w Drużbicach ( pok. nr 1) udostępniono do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dla kandydatów do rejestracji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drużbicach (pok. nr 1 lub pod nr telefonu (44) 631-10-78 wew. 33) lub na stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-28-lipca-2019-roku