Przewodnicząca Rady Gminy w Drużbicach informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców Gminy Drużbice do debaty nad raportem o stanie Gminy Drużbice za 2018 rok w terminie do 28 maja 2019 roku do godz. 17.00.

Raport o stanie Gminy Drużbice będzie przedstawiony na Sesji Rady Gminy Drużbice w dniu 29 maja 2019 roku.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 (w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

Debata nad raportem odbędzie się w miesiącu czerwcu.

Formularz zgłoszeniowy

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

mgr Sylwia Stelmach – Piątkowska