Wójt Gminy Drużbice informuje, że mieszkańcy gminy mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców.

Dofinansowanie obejmuje likwidację starego pieca oraz montaż nowego źródła ciepła, np. nowy piec węglowy, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompa ciepła.

Warunkiem ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji, której druk można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Drużbice www.druzbice.pl, otrzymać w Urzędzie Gminy Drużbice lub u sołtysa.

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca. Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany

uregulować należność za wykonaną inwestycję!

Ważne informacje :

  • W pierwszej kolejności rozpatrywane będą kompletne wnioski – decyduje kolejność zgłoszeń!
  • Wysokość dofinansowania: do 50% wydatków udokumentowanych fakturami.
  • Wymagany okres użytkowania nowo zainstalowanego źródła ciepła to 3 lata od dnia rozliczenia dotacji przez Gminę Drużbice.

Szczegółowe informacje znajdują się w:

REGULAMINIE DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II W ZAKRESIE WYMIANY PIECÓW dostępnym w Urzędzie Gminy w Drużbicach (pokój nr 6) oraz zamieszczonym na stronie internetowej urzędu www.druzbice.pl.

Pliki do pobrania: