Komunikat dot. przeprowadzenia egzaminów końcowych klas VIII oraz III gimnazjum

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki zawiadamia, że mimo zapowiadanego ogólnopolskiego strajku nauczycieli, który ma rozpocząć się w poniedziałek 8 kwietnia, na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół z terenu gminy Drużbice, nie ma zagrożenia co do przeprowadzenia egzaminów końcowych klas VIII oraz III gimnazjum. To szefowie placówek oświatowych są odpowiedzialni za zapewnienie obsady pracowników komisji egzaminacyjnych. Jednocześnie Wójt zapewnia, że sytuacja w szkołach gminnych jest na bieżąco monitorowana, a samorząd dołoży wszelkich starań, by opieka nad dziećmi była należycie zapewniona.