Informacja OZE

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do złożonych przez Państwa deklaracji udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji OZE tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę informuję, iż Urząd Gminy Drużbice zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z zapytaniem o termin weryfikacji złożonego przez Gminę Drużbice wniosku o dofinansowanie. Instytucja Zarządzająca poinformowała wówczas, iż z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków aplikacyjnych, podjęta została decyzja o konieczności przedłużenia terminu oceny projektów dotyczących wykorzystania OZE. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to maj 2019 roku.

Zapewniamy Państwa, iż na bieżąco monitorujemy proces postępu oceny wniosków dokonywany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Aktualnie otrzymaliśmy informację, iż nasz projekt został zweryfikowany pozytywnie pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Przed nami jeszcze kolejne etapy oceny wniosku o dofinansowanie.

Nadmieniam również, iż realizacja Projektu uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania, a jego realizacja, z uwagi na przedłużające się procedury, może się znacząco opóźnić. W związku z tym proszę Państwa o cierpliwość.

Wójt Gminy Drużbice

Tomasz Głowacki