Wójt Gminy Drużbice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach.

Pełna treść ogłoszenia