Wójt Gminy Drużbice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie, Wadlew 59.

Pełna treść ogłoszenia