Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, wzorem lat ubiegłych, organizuje wydarzenie dla rodzin zastępczych i wielodzietnych pn. „Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny”. Jest to działanie mające na celu rozwijanie potencjału rodzin, a w szczególności dzieci, które się w nich wychowują.

W związku z powyższym, właśnie z myślą o dzieciach i młodzieży, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych, którego celem jest w szczególności integracja oraz podkreślenie znaczenia rodziny – wspólnego spędzania czasu i zacieśniania więzi.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas Zjazdu Rodzin Zastępczych i Wielodzietnych, który odbędzie się na terenie powiatu sieradzkiego dnia 18 maja 2019 roku. Pierwszeństwo do udziału w Zjeździe będą miały rodziny, których dzieci zgłoszą prace na Konkurs.

Prace można przesyłać na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź do dnia 11 marca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Każda praca musi być opisana na odwrocie zgodnie z wytycznymi z Regulaminu. Do każdej pracy musi być dołączony formularz zgody (Załącznik 1 do Regulaminu).

Regulamin konkursu