gallery1

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie bełchatowskim rozpocznie się w czwartek 14 lutego i potrwa do połowy marca. Na badania muszą stawić się mężczyźni urodzeni w 2000 roku – w sumie 651 osób. Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w Bursie Szkolnej przy ul. Czaplinieckiej 66 w Bełchatowie. Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej mężczyźni z terenu Gminy Drużbice przed komisją muszą stawić się 5 marca 2019 r. - każdy otrzyma imienne wezwanie.

14 marca przeznaczony jest dla kobiet, które kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub na kierunkach psychologicznych.

Przypomnijmy, że osoby stawiające się na kwalifikację wojskową zmuszą zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które określone są w wezwaniu:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x 4cm,
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Osoby, które już brały udział w KW powinny zabrać:

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • bieżącą dokumentację medyczną z wynikami specjalistycznych badań z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz książeczkę wojskową.