Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020do publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Pełna treść informacji