KURENDA
w sprawie przebudowy drogi gminnej przy „DINO”
od skrzyżowania z drogą wojewódzką w miejscowości Drużbice-Kolonia

Wójt Gminy Drużbice informuje, że w dniach: 26 – 31 października 2018 roku oraz 5- 9 listopada 2018 r. z powodu prowadzenia robót drogowych nastąpi zamknięcie drogi gminnej Nr 101316 E (droga w kierunku Policji) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 485 do granicy działki, na której realizowana jest budowa pawilonu handlowego „DINO” w miejscowości Drużbice-Kolonia.

W celu umożliwienia dojazdu do posesji zostanie przygotowany i oznakowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami, objazd drogą wewnętrzną za Kościołem w Drużbicach.

Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.