Zarządzenie nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla nowo utworzonego Sołectwa Gminy Drużbice

Zarządzenie Nr 0050.98.2020 Wójta Gminy Drużbice
Załącznik Nr 1 - Projekt Statutu Nowa Wieś
Załącznik Nr 2 - Formularz ankietowy
Załącznik Nr 3 - Informacja Wójta Gminy Drużbice
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla nowo utworzonego Sołectwa Nowa Wieś