Drużbice, Drużbice Kolonia

mtw-czw 2 , papier-czw 1(3), szkło-czw 2(2), bio-2/mies. Pon2, komunalne 2/mies. Czw 2

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady komunalne
Styczeń 10     7 (popiół) 10
Luty 13   13 3 (popiół) 6
Marzec 12 5   2 (popiół) 5
Kwiecień 9     14,27 2,17,30
Maj 14   14 11,25 14,28
Czerwiec 12 4   8,22 12,25
Lipiec 9     6,20 9,23
Sierpień 13   13 3,17,31 6,20
Wrzesień 10 3   14,28 3,17
Październik 8     12,26 1,15,29
Listopad 13   13 9 (popiół) 13
Grudzień 10 3   7 (popiół) 10

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2020:

  • 6-7-8 kwietnia
  • 12-13-14 października