Drużbice, Drużbice Kolonia

mtw-czw 2 , papier-czw 1(3), szkło-czw 2(2), bio-czw 2, komunalne 1/mies. Czw 2

Miesiąc Metale i tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło Bio/Popiół Zmieszane odpady komunalne
Styczeń 10 10 (popiół) 10
Luty 14 14 14 (popiół) 14
Marzec 14 7 14 (popiół) 14
Kwiecień 11 11 (bio) 11
Maj 9 9 9 (bio) 9
Czerwiec 13 6 13 (bio) 13
Lipiec 11 11 (bio) 11
Sierpień 8 8 8 (bio) 8
Wrzesień 12 5 12 (bio) 12
Październik 10 10 (bio) 10
Listopad 15 15 15 (popiół) 15
Grudzień 12 5 12 (popiół) 12

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2019:

  • 15 – 17 kwietnia
  • 14 – 16 października