Drużbice, Drużbice Kolonia

komunalne - 1/mies. czw 2, suche - czw 2, szkło - czw 2 (2)

Miesiąc Komunalne Surowce suche Szkło
Styczeń 12 12
Luty 8 8 8
Marzec 8 8
Kwiecień 12 12
Maj 10 10 10
Czerwiec 14 14
Lipiec 12 12
Sierpień 9 9 9
Wrzesień 13 13
Październik 11 11
Listopad 8 8 8
Grudzień 13 13

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6.00 do 20.00

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych na rok 2018:

  • 23 – 25 kwietnia
  • 15 – 17 października