Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drużbicach
zostanie wznowiona od 1 kwietnia 2022 roku.

Poniżej zamieszczamy regulamin określający zasady funkcjonowania oraz
wzory obowiązujących formularzy.

Regulamin korzystania z PSZOK