Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2017 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 22,97%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,218%.

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2016 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,1%,
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 2,7%.

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2015 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 16%.

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2014 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 15%.

Informacja o poziomach osiągniętych przez firmę Eko-Region sp. z o.o. zajmującą się w 2013 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 12%.