Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

L.P. Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby podmiotu NIP REGON
1. 1/2012 WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
ORAZ PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH
ul. Bór 169,
42-202 Częstochowa
573-025-01-43 150628038
2. 1/2013 JUKO sp. z o.o. ul. Topolowa 1,
97-300 Piotrków Tryb.
771-26-14-02 592265429
3. 1/2017 FBSERWIS SA ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
527-267-60-62 146097236
4. 3/2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
- Łódź sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź 726-00-19-767 470797081
5. 4/2012 EKO-REGION sp. z o.o. ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów
769-19-17-979 590765381