b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230224_woda_komunikat.jpg

Drodzy Mieszkańcy !!!

Informujemy, że w próbkach pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 21.02.2023 r. z wodociągu Suchcice w ramach kontroli przez Inspekcję Sanitarną oraz kontroli wewnętrznej przez eksploatatora wodociągu przy prowadzonej dezynfekcji nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Drużbice otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2023 roku, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie komisja

Załącznik